Impresszum

Ezt a honlapot Dr. Riba Tamás egyéni ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15., jobb lépcsőház IV/9; adószám: 52997291-2-42), a Budapesti Ügyvédi Kamarában (1055 Budapest, Szalay u. 7.; www.bpbar.hu) bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Jelen honlap a Magyar Ügyvédi Kamara többször módosított, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III.22.) MÜK Szabályzatában, valamint az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001. (IX.3.) MÜK állásfoglalásban meghatározott előírások alapján került elkészítésre, azoknak megfelel.

A jelen honlap tartalma nem tekinthető jogi tanácsadásnak vagy jogi szolgáltatásokra vonatkozó ajánlattételnek, illetőleg ajánlattételre, vagy megbízási szerződés kötésére való felhívásnak.

A honlap teljes tartalma Dr. Riba Tamás szellemi tulajdona; a honlapon megjelentetett anyagok a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok oltalma alatt állnak, azok sem teljes terjedelemben, sem részletben nem használhatók fel a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A honlap fenntartója felelős a honlap tartalmáért, azonban az ott megjelentetett információk teljességéért, helytállóságáért illetve aktualitásáért való felelősséget kizárja.