Gazdasági jog

Dr. Riba Tamás a gazdasági társaságok működésének szinte teljes területéhez kapcsolódóan nyújt jogi tanácsadást ügyfelei számára. Ennek keretében közreműködik a stratégiai döntéshozatal támogatásában, az ehhez kapcsolódó átvilágítások, elemzések lefolytatásában, és a meghozott döntések megvalósításában.

Szerződések

Dr. Riba Tamás jártas a komplex szerződéses konstrukciók kidolgozásában, a szerződéses tárgyalások lefolytatásában, valamint a már megkötött szerződésekkel kapcsolatos jogérvényesítés kérdéseiben.

Ingatlanjog

Dr. Riba Tamás otthonosan mozog az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek körében, legyen szó akár azok értékesítéséről, bérbe adásáról, vagy megterheléséről illetve tehermentesítéséről. Összetettebb  tranzakciók esetén közreműködik az ingatlan jogi szempontú átvilágításában is.

Hírközlés / IT

Dr. Riba Tamás tanácsot ad az elektronikus hírközlés hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal kapcsolatban, a szolgáltatás bejelentésétől kezdve azok működtetésén át. Dr. Riba Tamás gyakorlattal rendelkezik a hírközlési jogi perek vitelében is.

Szellemi alkotások joga

Dr. Riba Tamás jelentős tapasztalatokkal rendelkezik domain nevekkel kapcsolatos kérdésekben, és rendszeresen nyújt jogi tanácsokat szerzői jogi-, illetőleg védjegyeket érintő ügyekben is.

Perek, vitarendezés

Dr. Riba Tamás több mint 10 éves perjogi gyakorlattal rendelkezik, a bíróságok minden szintjén. Emellett peren kívüli egyeztetések, tárgyalások lebonyolításában is rendszeresen közreműködik.