Szerződések

Egy szerződés tapasztalataim szerint soha nem egy önálló, máshoz nem kapcsolódó jogügylet, hanem csupán egy olyan összetettebb rendszer, folyamat része, amelynek a végén ügyfelem céljai és elégedettsége állnak.

Erre figyelemmel a szerződések körében az azzal elérendő célt is igyekszem feltárni; sok esetben előfordul, hogy az eredeti elképzelésekhez képest másféle szerződéses konstrukció a célravezető. 

 Vallom, hogy ügyvédként nem pusztán az a feladatom, hogy ügyfeleim kívánsága szerinti szerződéseket szerkesszek meg. Emellett ugyanilyen lényegesnek tartom, hogy a valós érdekeiket megvalósítani képes megoldási lehetőségeket tárjak fel. Egy helyesen megválasztott szerződéses koncepció kialakítása képes mindezt hatékonyabban képes támogatni.

 Igény szerint részt veszek a partnerekkel való egyeztetéseken, a szerződések kitárgyalásában. A szerződések kialakítása során mindig kiemelt figyelmet fordítok ügyfeleim jogainak, jogos érdekeinek védelmére, a szerződés betartását biztosító rendelkezések alapos kidolgozására. Ez nemcsak elősegíti az esetleges jogvita esetén a jogérvényesítést, hanem az átláthatóság és egyértelműség által képes megelőzni magát a jogvitát, így minimalizálni az esetleges szerződésszegés eseteit is. Ezáltal pedig hatékonyabban biztosítható az ügyfeleim és szerződéses partnereik közötti hosszú távú, jó gazdasági együttműködés.

  • szerződéskötést megelőző részletes konzultáció
  • szerződés-tervezetek írásbeli véleményezése
  • megbízási, vállalkozási és egyéb szerződéses konstrukciók kidolgozása
  • jogi biztosítéki rendszer kialakítása (pl. kamat, kötbér, bankgarancia; illetve jótállás, szavatosság, egyéb jogkövetkezmények, stb.)
  • személyes képviselet szerződéskötési tárgyalások során