Hírközlés / IT

Ma már nem képzelhető el jól működő cég internet-használat, telefonos elérhetőség és megfelelő informatikai háttér nélkül. Ezek hiányában vagy problémái esetén a cégek működése komoly veszélybe kerülhet. Ugyanezen rendszereken ugyanakkor védeni kell a cégek és munkavállalóik, partnereik adatait, üzleti titkait (pl. know-how) is.

Számos cég azonban kifejezetten programok, applikációk fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik; nekik a működésük alapfeltétele, hogy az általuk kifejlesztett programok jogi oltalma és forgalmazásuk / szolgáltatásuk jogszerűsége biztosított legyen.

Ezért, ha internettel, telefonnal, vagy más típusú adatátvitellel, vagy számítógépes programokkal kapcsolatos jogi kérdések merülnek fel, segítek a helyzet értékelésében, a jogok és kötelezettségek feltárásában, és ezek érvényesítésében. Ebbe beletartozik a szakértő munkatársakkal való kapcsolattartás, és a hatóságok vagy más szervek, bíróságok felé történő képviselet is.

A vállalatok, cégek működéséhez kiemelten fontos a megjelenés, az arculat biztosítása, úgy az online felületeken, mint a nyomtatott anyagokban. Emiatt a domain nevekkel és védjegyekkel kapcsolatban segítek a regisztrációban, és ezek megsértése esetén a jogorvoslati eljárásokban történő képviseletben.

Ezen felül az adatbiztonsággal, a vállalati működés informatikai zavartalanságával kapcsolatosan is nyújtok jogi tanácsadást. Biztosítom, hogy a programokat ügyfeleim jogszerűen és a céljának eléréséhez szükséges mértékben használhassák, az informatikai eszközei és hálózatai az ügyfelek kívánalmainak megfeleljenek.  A megfelelő szerződésekkel, és biztosítékokkal az esetleges károk megtérülését lehet biztosítani, illetve megelőzni az adatvesztésből vagy tulajdonosi / szellemi jogok hiányosságaiból fakadó kockázatokat.

  • hírközlési szolgáltatói, alkalmazásszolgáltatói minőség vizsgálata
  • hírközlési szolgáltatói, alkalmazásszolgáltatói jogok és kötelezettségek monitoringja, tanácsadás ügyfelek részére
  • hírközlési hatóság előtti eljárásokban való képviselet
  • hírközlési illetve informatikai vonatkozású szerződések megszerkesztése, véleményezése
  • domain név regisztráció és védjegy-oldalom igénylése jogi feltételeinek ellenőrzése
  • a nyilvántartásba vételi hatósági eljárások során képviselet
  • domain nevekkel illetve védjegyekkel kapcsolatos szerződések kidolgozása
  • domain névvel illetve védjegyekkel kapcsolatos jogvita esetén képviselet