Perek, vitarendezés

Ha egy szerződés kellően alapos és egyértelmű, minden lényeges részre kiterjed, akkor ez a gyakorlatban sokszor elegendő ahhoz, hogy az abból fakadó jogvita peren kívül megoldódjon. Az ilyen békés egyeztető tárgyalások előkészítésében és annak lefolytatásában igény szerint részt veszek.

 Amennyiben bármely okból mégsem sikerülne a jogvita békés lezárása, úgy széleskörű gyakorlattal képviselem ügyfeleim érdekeit, a peres illetve nemperes eljárások minden szakaszában. Ezek során kiemelt figyelmet fordítok azon eljárásjogi lehetőségek alkalmazására és információk felkutatására, amelyek a per mielőbbi lezárását, illetve ügyfeleim követeléseinek megtérülését elősegíthetik.

  • peren kívüli és perbeli egyezségi tárgyalások előkészítése, azokon képviselet
  • peres képviselet ellátása minden bírósági szinten